Vanlige feil sjefer gjør: Ansvar er en del av sjefens rolle

0
310

Det kan ofte oppleves som krevende å være ansatt i et selskap. Men sammenlignet med hvordan det er å være sjef, så er det ofte ikke så ille. Sjefer har i motsetning til ansatte mange flere og større ansvarsområder. Dette innebærer blant annet å organisere de ansatte, svare på forespørsler, lede selskapet i riktig retning og være i stand til å fatte beslutninger som kan påvirke mange andre. Alle sjefer har en utfordrende og stressende hverdag – noe som fører med seg et stort ansvar.

En feil sjefer ofte begår er når det kommer til å ta ansvar, eller at de forventer dine ansatte skal ta ansvar for sine handlinger i en situasjon der de er usikre på om du støtter dem.

Selv om det ofte kan virke skremmende for en sjef å ta ansvar, er det en viktig del av rollen – selskapets suksess avhenger ofte av hvordan sjefen løser dette.

Når alt går på skinner er det lett å ta ansvar, men når ting er litt vanskeligere er det derimot ikke så lett. Det er sjefens ansvar å ta tak når det butter imot. Det er mye lettere for en sjef å være støttende når alt går bra, men dessverre skygger noen unna når problemene dukker opp og forventer at deres ansatte skal stå opp og ta ansvar for sine handlinger.

Dette er en helt feil tilnærming til situasjonen, og man kan ikke forvente at de ansatte skal gjøre dette uten at sjefen går foran og viser vei. Individuelle ansattes handlinger er mer eller mindre et resultat av sjefens metoder. For selskapet, og de ansatte er det derfor viktig å ha en sjef som våger å ta ansvar også i vanskelige situasjoner.

Man kan gjerne sette et likhetstegn mellom det å være sjef og leder – en god leder er en som tar vare på sine ansatte og tar støyten når ting skjer. Personer som mestrer slike roller de som tør ta ansvar og som er gode ambassadører for selskapet.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Navn

e-post